Denna sida är under uppbyggnad. Bra information kring fler material kommer att tillkomma.

 

TRÄ

 

När vi pratar om milövänliga trämaterial brukar man fokusera på två saker, trävarans ursprung och emissioner av formaldehyd som träet avger.

För att garantera att träråvaran kommer från ett hållbart skogsbruk och inte innehåller olagligt avverkat timmer så kan man köpa skivmaterial som FSC eller PEFC certifierat. Då har en tredje parts kontrollsystem används för att se till att trämaterialet är korrekt genom alla led. Det innebär att skogen ingår i ett hållbart skogsbruk, tillverkaren har använts sig av certifierat material i produktionen, hantering hos grossister och detaljister har skett korrekt. När vi som sluttillverkare av en produkt köper en FSC eller PEFC certifierad skiva så har vi godast möjlig garantier för att skivan är så miljömässig som möjligt ur synvinkeln gällande träråvaran.

Det andra är emission av formaldehyd. Allt trä innehåller formaldehyd och avger en mindre emission men dessa naturliga emissioner är ofarliga. Däremot vid tillverkning av skivmaterial kan man i limmet tillsätta formaldehyd för att förbättra limmets egenskaper. Detta innebär att formaldehyd emissionen ökar och om mycket formaldehyd tillsätts blir det hälsofarligt. Därför är allt skivmaterial certifierat för att få säljas inom EU. Den norm som gäller heter E1 och är max nivå som en skiva från avge i emissioner för att få lov att säljas inom EU. Då är emissionen av formaldehyd på så låg nivå att den är ofarlig. Men denna certifiering gäller inom EU och för den amerikanska marknaden gäller en annan certifiering som heter CARB, denna är ännu lägre än E1.  I Sverige har vi möjlighet att även köpa skivor med CARB certifiering.

 

När det gäller MDF så finns också den mest ekologiska på marknaden som är EcoPure. Den har ett ännu lägre formaldelhydvärde än CARB samt är PEFC och FSC-märkt.

Go Gentlys mål är att utföra så lite miljöpåverkan som möjligt.